Forum Internetowe ukf-te.iq24.pl http://ukf-te.iq24.pl pl Kalendarz rojów meteorowych IMO - 2017r 2017-03-30 09:07:44 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250934&temat=452500&komentarz=2413409
http://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2017.pdf

]]>
Meteor Scatter - MMMonVHF 2017-03-30 09:05:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250934&temat=452499&komentarz=2413407
UPCOMING METEOR SHOWERS: APRIL 2017

http://www.mmmonvhf.de/ms.php]]>
Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-03-30 07:51:20 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2413398 Dotarli na koniec świata. Tam jeszcze nigdy nie było Polaków - SP7VC 2017-03-29 07:26:22 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=452457&komentarz=2413160
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21545365,dotarli-na-koniec-swiata-tam-jeszcze-nigdy-nie-bylo-polakow.html

]]>
Harmonogram prac OKK "SP UKF" - 2017 r. 2017-03-28 19:28:17 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250882&temat=450130&komentarz=2413051 Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-03-26 17:39:35 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2412555 Uchwała Nr 06_2017 w sprawie powołania Repeater Managera "SP UKF" 2017-03-25 00:03:43 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250885&temat=452285&komentarz=2412131
UCHWAŁA Nr 06_2017 r.

Na podstawie § 16 ust. 4 i 5 oraz §7 ust. 7 Regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”,
Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”, powołuje Macieja Kędzię SP3QYJ na funkcję
Repeater Managera „SP UKF”.

Uchwała została przyjęta 3 głosami za, przy 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się i 0 nie uczestniczących
w głosowaniu.

Prezes Zarządu OKK "SP UKF"

Stanisław Kastelik SP6MLK

Miejscowość: Kłodzko

Data: 25-03-2017 r.

]]>
Tygodnik Krótkofalowca 2017 2017-03-23 17:21:57 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=450812&komentarz=2411691
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-006_2017-12.pdf

]]>
S79Z Mahe Island 2017-03-23 17:14:41 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=251023&temat=452195&komentarz=2411689
Found this on dxnews.com/s79z/.
Radio Amateur Team will be active from Mahe Island, IOTA AF - 024, 6 - 18
April 2017 as S79Z.
Team - OK1RI, OK1NY, OK1FFU, OK1JKT, OK1VVT, OM5AW.
They will operate on 160 - 10m CW, SSB and also 2m and 70cm EME.
QSL via OM2FY, LOTW.
Ads for direct QSL:
Branislav Daras,
P.O.Box 6,
SK-820 08 Bratislava 28,
Slovak Republic.

]]>
IK/PA2CHR Italy tour 2017 2017-03-20 21:35:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250936&temat=452048&komentarz=2410800
DX-pedition / holiday planned this year to South Italy.
I expect to be QRV from:
May 13 - 17 in JN80
May 18 - 22 in JN81
May 24 - 29 in JM87
May 30 - June 2 in JM79
June 3 - 7 in JM89
Rig:
- 144 MHz: K3 with TR144 transv, SSPA and 26el. X-pol. ant
- 50 MHz: K3 with 3 elem. ant.
Spare parts include FT857 and SSPA.

Hope to CU, 73's, Chris

]]>
Funkcje przy Zarządzie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-20 17:14:55 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250881&temat=451701&komentarz=2410693 1. REPEATER MANAGER "SP UKF"

SP3QYJ - Maciej Kędzia]]>
I Próby Subregionalne UKF 4-5.03.2017r 2017-03-20 16:10:33 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250935&temat=451198&komentarz=2410675
http://www.vhf.cz/soubory/dokumenty/i-sub-2017-deklarovane-vysledky.pdf

Web page: OK VHF Club

]]>
Uchwała Nr 05_2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Zawodów UKF 2017-03-18 00:18:28 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250885&temat=451926&komentarz=2409865
UCHWAŁA Nr 05_2017 r.

Na podstawie § 16 ust. 4 i 5 oraz §7 ust. 8 Regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”, Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców
„SP UKF”, powołuje Zespół Roboczy ds. Zawodów UKF w składzie:

1.Przewodniczący – SP7OGP – Piotr Raczkowski
2.V-ce Przewodniczacy – SP6OWA – Andrzej Majchrowski
3.Członek – SP6GZZ – Roman Futoma
4.Członek – SP9MRU – Andrzej Sienkiewicz
5.Członek – SQ9KPA – Bogusław Giemsa

Uchwała została przyjęta 3 głosami za, przy 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się i 0 nie uczestniczących w głosowaniu.

Prezes Zarządu OKK „SP UKF”

Stanisław Kastelik SP6MLK

Miejscowość: Kłodzko

Data: 18-03-2017 r.


]]>
OF1MN holidaystyle from KP37, KP36 and KP44 2017-03-17 19:00:44 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250936&temat=451906&komentarz=2409708
I will go to our cottage in KP37pa Pyhätunturi again for holidays.
Will be QRV sporadic from KP37 (and KP36px if time) and when coming back to south will stay a few nights in KP44cd.
Will be QRV 4m and 6m SSB, MS...
Setup is not big, 5el 4m and 3el 6m, rig is the good old FT847.
Frequencies to be determed on site. Will be QRV in KST 4m/6m Chat.
QSL via OH1MN, buro / direct.

KP37 (and KP36) 13.04-18/19.04.2017
KP44 18/19.04-23.04.2017

73 de Markus OF1MN

]]>
Tygodnik Krótkofalowca 2017 2017-03-16 19:31:14 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=450812&komentarz=2409307
https://pzk.org.pl/download/public/Tygodnik-Krotkofalowca/2017/PZK_TK-001_2017-07.pdf

]]>
Zespoły Robocze Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-12 09:51:06 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250883&temat=451100&komentarz=2407268 Funkcje przy Zarządzie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-12 09:49:46 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250881&temat=451701&komentarz=2407265 Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-12 09:48:18 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250881&temat=451099&komentarz=2407264 Funkcje przy Zarządzie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-12 07:58:48 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250881&temat=451701&komentarz=2407233 1. CONTEST MANAGER "SP UKF"

SP7OPG - Piotr Raczkowski]]>
Uchwała Nr 04_2017 w sprawie powołania Contest Managera "SP UKF" 2017-03-11 00:44:42 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250885&temat=451654&komentarz=2406810
UCHWAŁA Nr 04_2017 r.

Na podstawie § 16 ust. 4 i 5 oraz §7 ust. 7 Regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”, Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców
„SP UKF”, powołuje Piotra Raczkowskiego SP7OGP na funkcję Contest
Managera „SP UKF”.


Uchwała została przyjęta 3 głosami za, przy 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się i 0 nie uczestniczących
w głosowaniu.

Prezes Zarządu OKK "SP UKF"

Stanisław Kastelik SP6MLK

Miejscowość: Kłodzko

Data: 11_03_2017 r.


]]>
Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 2017-03-10 15:09:55 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250931&temat=451632&komentarz=2406598
https://pzk.org.pl/download/public/MC/Pola-EM/Ministerstwo-Cyfryzacji-Raport-z-badan-pol-EM.pdf

Web page: PZK

]]>
ARRL EME Contest 2016 Results 2017-03-10 07:24:10 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=251022&temat=451618&komentarz=2406379
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20ARRL%20EME%20Contest%20-%20Full%20Results%20-%20Version%201_01.pdf

http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20EME%20Line%20Scores%20-%20Web.pdf

]]>
Tygodnik Krótkofalowca 2017 2017-03-10 07:22:16 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=450812&komentarz=2406378
https://pzk.org.pl/download/public/Tygodnik-Krotkofalowca/2017/PZK_TK-004_2017-10.pdf

Web page; PZK

]]>
8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet 2017-03-08 00:17:51 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250880&temat=451476&komentarz=2404955 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet 2017-03-07 21:37:18 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250880&temat=451476&komentarz=2404879
Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!
]]>
Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-03-07 12:26:55 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2404585 EME Newsletter by K2UYH - 432 MHz i wyżej - 2017r 2017-03-06 19:24:04 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=251021&temat=450636&komentarz=2404320
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme1703.pdf

]]>
Stowarzyszenie SP-DMR - Polska Amatorska Sieć HAM-DMR 2017-03-06 08:11:53 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250945&temat=451423&komentarz=2404111
http://www.sp-dmr.pl/

]]>
I Próby Subregionalne UKF 4-5.03.2017r 2017-03-06 07:46:58 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250935&temat=451198&komentarz=2404105
http://iaru.oevsv.at/v_part/prg_list.php?sess_lang_id=5&reset=1&start=1&master_v_part_cont_id=104&master_v_part_vw=v_upld

]]>
Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-03-05 22:04:54 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2404051 Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-03-04 21:57:14 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2403752 I Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" - Gajów 2017 2017-03-04 09:19:07 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250888&temat=450136&komentarz=2403535 z dnia 04-03-2017r.

Na podstawie § 16 ust. 4 i 5 Regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”oraz Uchwały Nr 4
w sprawie powołania Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" z dnia 29-10-2016 r., Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”, uchwala termin i miejsce I Walnego Zgromadzenia Członków OKK "SP UKF".

Termin; 10 czerwiec 2017 r.

Miejsce: Gajów 1; 57-420 Radków


]]>
Tygodnik Krótkofalowca 2017 2017-03-04 07:20:34 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250924&temat=450812&komentarz=2403484
https://pzk.org.pl/download/public/Tygodnik-Krotkofalowca/2017/PZK_TK-001_2017-07.pdf

]]>
Uchwała Nr 03_2017 w sprawie terminu i miejsca I Walnego Zgromadzenia Członków OKK "SP UKF" 2017-03-04 00:19:01 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250885&temat=451363&komentarz=2403432

UCHWAŁA Nr 03_2017 r.


Na podstawie § 16 ust. 4 i 5 Regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”oraz Uchwały Nr 4
w sprawie powołania Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" z dnia 29-10-2016 r., Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF”, uchwala termin i miejsce I Walnego Zgromadzenia Członków OKK "SP UKF".

Termin; 10 czerwiec 2017 r.

Miejsce: Gajów 1; 57-420 RadkówUchwała została przyjęta 3 głosami za, przy 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się i 0 nie uczestniczących w głosowaniu.


Prezes Zarządu OKK „SP UKF”

Stanisław Kastelik SP6MLK


Miejscowość: Kłodzko

Data: 04-03-2017 r.

]]>
I Próby Subregionalne UKF 4-5.03.2017r 2017-03-03 07:24:49 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250935&temat=451198&komentarz=2402948 Newsletters WA VHF Group 2017-03-01 19:34:23 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250928&temat=451259&komentarz=2402287
http://www.wavhfgroup.org.au/newsletters

]]>
Lista członków Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" 2017-03-01 19:20:11 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250901&temat=450138&komentarz=2402278 Harmonogram prac OKK "SP UKF" - 2017 r. 2017-03-01 08:18:17 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250882&temat=450130&komentarz=2401983 I Próby Subregionalne UKF 4-5.03.2017r 2017-03-01 07:41:47 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250935&temat=451198&komentarz=2401964 Zgłoszenia na IV Sympozjum Gajów 2017 2017-02-28 19:51:39 SP6MLK http://ukf-te.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=250989&temat=442605&komentarz=2401769