NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PROGRAM RAMOWY SYMPOZJUM » PROGRAM RAMOWY V SYMPOZJUM MIKROFALOWEGO I EME - GAJÓW 2018

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Program ramowy V Sympozjum Mikrofalowego i EME - GAJÓW 2018

Stan: 07.06.2018 r.(pol,eng,cz)
  
SP6MLK
13.06.2017 09:03:52
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Lokalizacja:: KŁODZKO JO80IK

Posty: 2941 #2434696
Od: 2013-9-27


Ilość edycji wpisu: 61
Obrazek


PROGRAM RAMOWY

V Sympozjum Mikrofalowe i EME - GAJÓW 2018


07.06.2018 Czwartek

12:00 - 23:00 Czynna restauracja

12:00 – 17:30 Rejestracja uczestników V Sympozjum

14:00 – 15:00 Uruchomienie stacji EME na 24 GHz - OK1DFC

15:00 - 17:30"EME 24GHz station - tests and measurements"
OK1DFC Zdenek


14:00 – 15:00 Uruchomienie laboratorium pomiarowego

15:00 - 17:30 Laboratorium pomiarowe
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


17:45 – 17:55 Przywitanie uczestników i komunikaty

17:55 – 18:00 Zdjęcie pierwszych uczestników Sympozjum

18:00 - 18:40 Wykład:"Amateur Satellite Radiocommunication"
SP5MG Piotr


18:40 - 19:20 Wykład:"DATV - Digital Amateur Television"
SQ5RWU Łukasz


19:20 - 20:00 Wykład:"Beacon with FT8 mode"
SP5MX Ireneusz


20:00 – 23:00 Kolacja8.06.2018 Piątek

07:30 – 08:30 Śniadanie

09:00 - 09:40 Wykład:"Antenna couplers 50 MHz - 3 GHz"
SP9NLT Tomasz


09:40 - 10:20 Wykład:"Power Amplifier 1,3GHz 500W - F5JWF"
SP4ELF Marek


10:20 - 11:00 Wykład:"Rope Antenna for 432 MHz EME"
SP4ELF Marek; RA2FGG Aleksandr


11:00 – 11:30 Serwis kawowy

11:30 - 12:30 Otwarte spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF"

12:00 - 12:30 Przerwa /restauracja/

12:30 - 13:30 Obiad

13:30 – 20:00 Giełda krótkofalarska

14:00 - 18:30 Field trials of microwave station
DC7YS Thomas, DB9SB Manfred, DF1SR Georg,


14:00 – 18:30 Laboratorium pomiarowe
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


18:40 - 19:20 Wykład:"EME Expedition Ceuta EA9LZ"
OK1DFC Zdenek


19:20 - 20:00 UKF Tombola
SP8XCE-jr Krzysztof, SP6MLK Staszek


20:00 – 23:00 Kolacja9.06.2018 Sobota

07:30 – 08:30 Śniadanie

08:00 – 11:45 Rejestracja uczestników Sympozjum

09:00 – 10:00 Część oficjalna V Sympozjum /wystąpienia,wręczenie dyplomów i grawertonów za
„MARATON AKTYWNOŚCI SP UKF©”- 2017 r. oraz innych wyróżnień/.


10:00 – 18:00 Giełda krótkofalarska

10:00 - 10:40 Wykład: "Combiner and SSPA 250W for 10 GHz"
HB9BBD Dominique


10:40 - 11:20 Wykład: "SSPA 15W and equipment for 24 GHz EME"
OK1DFC Zdenek


11:20 - 12:00 Wykład: "SR6VHF beacons for 432 MHz and 5.7 GHz"
OK1UFL Milan, OK1AIY Pavel


11:45 - 12:15 Przerwa /restauracja/

12:00 – 12:15 Zdjęcie grupowe uczestników V Sympozjum

12:15 – 12:40 Serwis kawowy

12:40 - 13:20 Wykład:"Construction of a 2 KW SSPA for 23 cm"
ON7UN Eddy


13:20 - 14:00 Wykład:“A 54MHz to 13.6 GHz signal generator with touch display based on a Chinese ADF5355 module”
DD1US Matthias


14:00 – 15:00 Obiad

14:45 – 15:15 Wydawanie zdjęć

15:00 - 15:40 "A show of amateur satellite communications"
SP5MG Piotr, SQ5AAG Jacek, SQ5KTM Michał,


15:15 - 15:55 Wydawanie mandatów i materiałów na II Walne Zgromadzenie Członków OKK "SP UKF"

16:00 - 17:30II Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF"

20:00 – 23:00 Kolacja


10.06.2018 Niedziela

07:30 - 08:30 Śniadanie

08:30 – 09:00 Spotkanie przy kawie

09:00 - 12:00 Spotkanie uczestników V Sympozjum Mikrofalowego i EME na Górze Chełmiec - SR6VHF JO80CS
(Gajów - Chełmiec 50 km - 60 minut)

_________________
Life above 50,000 MHz
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)
  
Electra23.09.2019 10:55:44
poziom 5

oczka
  
SP6MLK
08.05.2018 12:11:55
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Lokalizacja:: KŁODZKO JO80IK

Posty: 2941 #2543516
Od: 2013-9-27


Ilość edycji wpisu: 15
Obrazek

THE FRAMEWORK PROGRAM

V Symposium Microwave and EME - GAJÓW 201807.06.2018 Thursday

12:00 - 23:00 Open restaurant

12:00 - 17:30 Registration of participants of the 5th Symposium

14:00 – 15:00 Starting EME station at 24 GHz - OK1DFC

15:00 - 17:30"EME 24GHz station - tests and measurements"
OK1DFC Zdenek


14:00 - 15:00 Starting the measurement laboratory

15:00 - 17:30 Measurement laboratory
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


17:45 - 17:55 Welcome participants and messages

17:55 - 18:00 Photo of the first participants of the Symposium

18:00 - 18:40 Lecture: "Amateur Satellite Radiocommunication"
SP5MG Piotr


18:40 - 19:20 Lecture: "DATV - Digital Amateur Television"
SQ5RWU Łukasz


19:20 - 20:00 Lecture: "Beacon with FT8 mode"
SP5MX Ireneusz


20:00 - 23:00 Dinner8/06/2018 Friday

07:30 - 08:30 Breakfast

09:00 - 09:40 Lecture: "Antenna couplers 50 MHz - 3 GHz"
SP9NLT Tomasz


09:40 - 10:20 Lecture: "Power Amplifier 1.3GHz 500W - F5JWF"
SP4ELF Marek


10:20 - 11:00 Lecture: "Rope Antenna for 432 MHz EME"
SP4ELF Marek, RA2FGG Aleksandr


11:00 - 11:30 Coffee service

11:30 - 12:30 Open meeting of the Polish National Amateur Club "SP UKF"

12:00 - 12:30 Offen restaurant

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 20:00 The microwave exchange

13:30 - 18:30 Field trials of microwave stations
DC7YS Thomas, DB9SB Manfred, DF1SRGeorg


14:00 - 18:30 Measurement laboratory
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


18:40 - 19:20 Lecture: "EME Expedition Ceuta EA9LZ"
OK1DFC Zdenek


19:20 - 20:00 UKF Tombola
SP8XCE-jr Krzysztof, SP6MLK Staszek


20:00 - 23:00 Dinner9/06/2018 Saturday

07:30 - 08:30 Breakfast

08:00 - 11:45 Registration of participants of the Symposium

09:00 - 10:00 The official part of the 5th Symposium / speeches, awarding diplomas and engravings for
"MARATON AKTYWNOŚCI SP UKF©" - 2017" and other distinctions /.


10:00 - 18:00 The microwave exchange

10:00 - 10:40 Lecture: "Combiner and SSPA 250W for 10 GHz"
HB9BBD Dominique


10:40 - 11:20 Lecture: "SSPA 15W and equipment for 24 GHz EME"
OK1DFC Zdenek


11:20 - 12:00 Lecture: "SR6VHF beacons for 432 MHz and 5.7 GHz"
OK1UFL Milan, OK1AIY Pavel


11:45 - 12:15 Offen restaurant

12:00 - 12:15 Common photo of participants of the 5th Symposium

12:15 - 12:40 Coffee service

12:40 - 13:20 Lecture: "Construction of a 2 KW SSPA for 23 cm"
ON7UN Eddy


13:20 - 14:00 Lecture: "A 54MHz is 13.6 GHz signal generator with touch display based on a Chinese ADF5355 module"
DD1US Matthias


14:00 - 15:00 Lunch

14:45 - 15:15 Issuing photos

15:00 - 15:40 "A show of amateur satellite communications"
SP5MG Piotr, SQ5AAG Jacek, SQ5KTM Michał,


15:15 - 15:55 Issuance of credentials and materials for the II General Assembly of Members of the Polish National Amateur Radio Club "SP UKF"

16:00 - 17:30 II General Assembly of Members of the Polish National Amateur Radio Club "SP UKF"

20:00 - 23:00 Dinner10/06/2018 Sunday

07:30 - 08:30 Breakfast

08:30 - 09:00 Meeting over coffee

09:00 - 12:00 Meeting of participants of the 5th Symposium MW and EME on Chełmiec Mountain - SR6VHF JO80CS
(From Gajow to Chełmiec, 50 km - 60 minutes)


_________________
Life above 50,000 MHz
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)
  
SP6MLK
30.05.2018 22:26:30
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Lokalizacja:: KŁODZKO JO80IK

Posty: 2941 #2551045
Od: 2013-9-27


Ilość edycji wpisu: 1
Obrazek


RÁMCOVÝ PROGRAM
Pátého mikrovlnného a EME sympozia - GAJÓW 2018


07/06/2018 Ctvrtek

12:00 - 23:00 Otevřená restaurace

12:00 - 17:30 Registrace účastníků 5. sympozia

14:00 - 15:00 Spuštění stanice EME na 24 GHz - OK1DFC

15:00 - 17:30 "Stanice EME 24GHz - testy a měření"
OK1DFC Zdenek


14:00 - 15:00 Zprovoznění měřicí laboratoře

15:00 - 17:30 Laboratoř měření
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


17:45 - 17:55 Přivítání účastníků a informace

17:55 - 18:00 Foto prvních účastníků sympozia

18:00 - 18:40 Přednáška: "Amatérská satelitní radiokomunikace"
SP5MG Piotr


18:40 - 19:20 Přednáška: "DATV - digitální amatérská televize"
SQ5RWU Łukasz


19:20 - 20:00 Přednáška: "Beacon s režimem FT8"
SP5MX Ireneusz


20:00 - 23:00 Večeře08.06.2018 Pátek

07:30 - 08:30 Snídaně

09:00 - 09:40 Přednáška: "Anténní propojky 50 MHz - 3 GHz"
SP9NLT Tomasz


09:40 - 10:20 Přednáška: "Zesilovač výkonu 1,3GHz 500W - F5JWF"
SP4ELF Marek


10:20 - 11:00 Přednáška: "Lanová anténa pro 432 MHz EME"
SP4ELF Marek, RA2FGG Alexandr


11:00 - 11:30 Pauza na kafe

11:30 - 12:30 Otevřené setkání Všepolského klubu radioamatérů „SP UKF“

12:00 - 12:30 Přestávka /restaurace/

12:30 - 13:30 Oběd

13:30 - 20:00 Radioburza

14:00 - 18:30 Terénní zkoušky mikrovlnných stanic
DC7YS Thomas, DB9SB Manfred, DF1SR Georg


14:00 - 18:30 Laboratoř měření
HB9BBD Dominique, DB9SB Manfred, SQ9JKV Bogdan


18:40 - 19:20 Přednáška: "EME Expedice Ceuta EA9LZ"
OK1DFC Zdenek


19:20 - 20:00 Tombola UKV
SP8XCE-jr Krzysztof, SP6MLK Staszek


20:00 - 23:00 Večeře9.6.2018 Sobota

07:30 - 08:30 Snídaně

08:00 - 11:45 Registrace účastníků sympozia

09:00 - 10:00 Oficiální část 5. sympozia / projevy, předání
diplomy a rytiny pro "MARATONE OF ACTIVITY
SP UKF © - 2017 atd.


10:00 - 18:00 Radioburza

10:00 - 10:40 Přednáška: "Combiner a SSPA 250W pro 10 GHz"
HB9BBD Dominique


10:40 - 11:20 Přednáška: "SSPA 15W a zařízení pro 24 GHz EME"
OK1DFC Zdenek


11:20 - 12:00 Přednáška: "Majáky SR6VHF pro 432 MHz a 5,7 GHz"
OK1UFL Milan, OK1AIY Pavel


11:45 - 12:15 Přestávka /restaurace/

12:00 - 12:15 Skupinová fotografie účastníků 5. sympozia

12:15 - 12:40 Pauza na kafe

12:40 - 13:20 Přednáška: "Konstrukce 2 KW SSPA pro 23 cm"
ON7UN Eddy


13:20 - 14:00 Přednáška: "Generátor signálu od 54 MHz do 13,6 GHz s
dotykovým displejem založený na čínském modulu ADF5355 "
DD1US Matthias


14:00 - 15:00 Oběd

14:45 - 15:15 Vydávání fotografií

15:00 - 15:40 "Přehlídka amatérské satelitní komunikace"
SP5MG Piotr, SQ5AAG Jacek, SQ5KTM Michał,


15:15 - 15:55 Vydávání vstupenek a materiálů pro „Druhé valné
shromáždění členů OKK "SP UKF"“

16:00 - 17:30 Druhé valné shromáždění všech členů Polského národního amatérského radioklubu "SP UKF"

20:00 - 23:00 Večeře10.6.2018 Neděle

07:30 - 08:30 Snídaně

08:30 - 09:00 Pauza na kafe

09:00 - 12:00 Setkání účastníků 5. mikrovlnného sympozia
a EME na hoře Chełmiec - SR6VHF JO80CS

(Gajów - Chełmiec 50 km - 60 minut)


_________________
Life above 50,000 MHz
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)
  
SP6MLK
01.06.2018 21:38:53
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Lokalizacja:: KŁODZKO JO80IK

Posty: 2941 #2551680
Od: 2013-9-27


Ilość edycji wpisu: 1
THE FRAMEWORK PROGRAM

V Symposium Microwave and EME - GAJÓW 2018

Google CalendarTYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJAPrepared Łukasz SQ5RWU

_________________
Life above 50,000 MHz
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PROGRAM RAMOWY SYMPOZJUM » PROGRAM RAMOWY V SYMPOZJUM MIKROFALOWEGO I EME - GAJÓW 2018

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta